Stichting Rimpeling

Algemeen

rimpeling_logo_(w)Na het zeer succesvolle project ‘Goed gefloten, scheids’ in 2010 heeft de Stichting Rimpeling een slapend bestaan geleid. Door drukke werkzaamheden van de (vrijwillige) medewerkers zijn er geen nieuwe projecten opgestart en zijn geplande projecten op de lange baan geschoven. Door Rimpeling zijn in de afgelopen jaren wel veel adviezen verstrekt en activiteiten uitgevoerd als onderdeel van bestaande projecten van anderen.

Het project ‘Goed gefloten scheids!’ is door Rimpeling ontwikkeld in opdracht van de COVS (Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters) met een aanvullende subsidie van de gemeente Eindhoven. Er is een film gemaakt, die op dvd verspreid is onder alle Nederlandse voetbalclubs en scheidsrechtersverenigingen om samen met voorlichting en voorlichters van de scheidsrechtersverenigingen nieuwe scheidsrechters te werven. Zie: www.goedgefloten.nl

Medewerkers en bestuur hebben besloten om de doelstellingen en activiteiten van de Stichting Rimpeling aan te passen. In eerste instantie wordt gekeken naar de actualiteit en levensvatbaarheid van aanvankelijk geplande projecten, daarnaast worden plannen ontwikkeld om de doelstelling van de Stichting Rimpeling breder te interpreteren. Daarmee wordt naast de activiteiten op het gebied van AV-productie ook ruimte gemaakt voor het initiëren en begeleiden van producties door en met (vooral senior-) amateurs.

De doelstellling

Volgens de statuten maakt de Stichting Rimpeling multimediale producties voor personen, instellingen of organisaties. Daarnaast bemiddelt de Stichting Rimpeling bij verzoeken om producties te maken. De producties hebben een informatief of promotioneel doel, waarbij de inhoud een bijdrage moet leveren aan communicatie tussen personen of groepen met verschillende maatschappelijke, culturele, sociale of religieuze achtergronden.

Nieuwe plannen

De doelgroep die Rimpeling bij nieuwe plannen wil bereiken bestaat uit 50+ amateurkunstenaars, individueel of in verenigingsverband. Hoewel multimediale en dan in het bijzonder audiovisuele activiteiten bij uitstek geschikt zijn om te communiceren gaat bij nieuwe projecten van de Stichting Rimpeling de aandacht vooral uit naar crossovers: bijvoorbeeld op audiovisueel en muzikaal gebied.

Amateur-kunstenaars zijn soms minder betrokken bij andere kunstdisciplines dan die binnen hun eigen kader. Het informatieve en promotionele doel van de projecten is dan vooral gericht op verbreding van de horizon bij amateur-kunstenaars door hen kennis te laten nemen van nieuwe ontwikkelingen bij de eigen discipline en liefst samenwerkingsactiviteiten uit te voeren met andere kunstvormen. De nadruk komt dus niet meer te liggen op eigen producties, maar op projecten waarbij de doelgroep zelf actief is. De Stichting Rimpeling gaat meer begeleiden dan uitvoeren, bemiddelen wordt het verbinden van verschillende kunstvormen.

Publiciteit

Bij de ontwikkeling van nieuwe projecten speelt publiciteit een cruciale rol. Website, blogs en actief gebruik van sociale media zullen naast persbenadering, nieuwsbrieven en persoonlijke contacten optimaal worden gebruikt door de Stichting Rimpeling, rekening houdend met het referentiekader van de betrokken doelgroepen.

Organisatie

Bij de realisatie van projecten maakt de Stichting Rimpeling gebruik van professionele organisaties. In het verleden waren dat onder andere Fisheye Trainingen & Teksten, Paul Veltman Video en Rapid Eye Movement. Omdat in de nabije toekomst het accent meer op begeleiding en bemiddeling komt te liggen worden daarnaast ook deskundige en opgeleide docenten en docent-kunstenaars ingezet die aantoonbaar ruime ervaring met de doelgroep hebben.

Bestuur

Het stichtingsbestuur bestaat conform de statuten uit drie leden. Zij ontvangen geen vergoeding. Het bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van het beleid

Het bestuur bestaat in 2013 uit:
Dhr. Mr. W.F.J.M. Boink (jurist)
Mevr. Drs. M. Blom-Laschek (beleidsmedewerkster)
Dhr. H.Zoete (beeldend kunstenaar/fotograaf, consulent amateurkunst)

Bemensing en huisvesting

De Stichting Rimpeling heeft geen bezoldigd personeel, een kleine kern van wisselende vrijwillige professionals zorgt voor adviezen. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur Dhr. B.A.M. Brenneker.

De Stichting Rimpeling heeft geen centraal kantoor en dus geen huisvestingskosten.

Financiën

De Stichting Rimpeling wordt gerund door professionals die zich belangeloos inzetten voor de doelstellingen. Daarnaast wordt sociale overwaarde in kennis en kunde gemobiliseerd die wederom belangeloos wordt ingezet. Het vermogen van de stichting is zeer beperkt. Er wordt geen vermogen aangehouden dat hoger is dan voor de continuïteit van de stichting noodzakelijk. De directeur beheert onder supervisie van de penningmeester de gelden.

Advertenties