Waarom ‘Oog en Oor’?

In deze cross-over tussen audiovisuele kunst en instrumentale muziek voor amateurkunstenaars zijn meerdere doelen verenigd.

Ten eerste willen wij filmers prikkelen om op een andere manier tegen de opzet van een film aan te kijken. De opdracht is zo geformuleerd dat men meer associatief en minder speelfilm-achtig te werk moet gaan. Voor de meeste amateurfilmers is dat niet het gebaande pad.

Een ander aspect betreft de muziek bij de film. Amateurfilmers maken de prachtigste beelden, maar vaak is muziek daarbij een sluitpost. Dat is jammer, het doet afbreuk aan de kwaliteit van de film en het kan anders. Door een professioneel componist te laten werken met de gemaakte films ontstaat een voor de filmers vernieuwende muzikale interpretatie van hun beelden. Een interessante en leerzame confrontatie, die we versterken doordat de componist in een workshop achteraf een toelichting op zijn werkwijze geeft aan de betrokken filmclubs of filmteams.

Ook voor veel amateurmusici is musiceren ter begeleiding van bewegende beelden nieuw. Heeft het zien van de beelden gevolgen voor de interpretatie van de partituur? En is hierin een verschil merkbaar tussen de twee orkesten en/of tussen de twee films?

Tenslotte – last but not least – komt er door het project nieuw, speelbaar instrumentaal repertoire voor amateurorkesten tot stand. De muziekarrangementen én de films zijn na dit project beschikbaar voor andere verenigingen en orkesten.

Advertenties